Aile Terapisi

Aile anne, baba ve çocuklar arasındaki etkileşimlerden oluşan bir sistemdir. Bu sistemde bir durağanlık ve düzen söz konusudur. İşlevsel bir aile içsel ve dışsal girdilere uygun bir biçimde değişim gösterebilir. Örneğin Çocuğun ergenliğe girmesi, ekonomik durumda değişimler gibi.

Aile terapisinde bütünlük kavramı temeldir. Her bireyin davranışı ancak bütünün koşullarında tam olarak anlaşılabilir. Aile sisteminde her birey birbirinden etkilenir ve onları etkiler bu nedenle aile terapisinde sorunun nedeni aile üyelerinden birine atfedilmez. Aile içi ilişkilerdeki hatta ailenin dış dünya ile ilişkilerindeki nedensellik üzerinde durulur. Aile terapisinin amacı aile içindeki ilişki kurallarını değiştirmek ve bu değişimin sürmesini sağlamaktır. Bu yolla sorun davranışların yada duyguların sebepleri ortadan kaldırılmış olur.