Bilişsel Davranışçı Terapi

Bu terapi türü, düşünce inanç, açıklama biçimi, yorum ve beklentiler gibi bilişsel süreçleri değiştirerek, duygu ve /veya davranışlarda değişiklikler yaratmayı ve kişiye daha uyumlu baş etme becerileri kazandırmayı amaçlayan tedavi yaklaşımıdır. Bu terapilerde kullanılan teknikler iki büyük grupta toplanır.

  • Düşünce içeriğinde ve işleyişinde değişmeyi amaçlayan bilişsel teknikler
  • Doğrudan davranış örüntülerinde değişikliği amaçlayan davranışsal teknikler.

Bu yaklaşımın temel özellikleri problem odaklı, hedef yönelimli, zaman sınırlı ve seanslarının yapılandırılmış olmasıdır. Terapide uyumu bozan duygu ve davranışları hedef alarak belirli bir zaman içinde danışanla birlikte belirlenen tedavi hedeflerine ulaşılmaya çalışılır.

Bilişsel davranışçı terapilerin diğer psikoterapi yöntemlerinden en önemli farkı, tedavi modelinin, terapi mantığının ve nasıl kullanılacağının hastaya öğretilmesidir. Bu nedenle terapi sürecinin bir bölümü psikoeğitime ayrılır. Öğrenilen becerilerin gerçek yaşamda uygulanması ile duygu, düşünce ve davranışlarda değişme gerçekleşince psikoterapi tamamlanır.