Oyun Terapisi

Oyun terapisi; çocuğun dili, oyuncaklar çocukların kelimeleri, oyun terapisi bu dilin en etkin kullanıldığı sağaltım yaklaşımıdır. Oyun terapisi çocukların duygularını ve sorunlarını oyunla dışa vurmaları, açıklamaları, erişkinlerin de bu dili anlayıp ortak bir etkileşim süreci içinde çözümler yaratmalarıdır. Aynı zamanda çocuk terapistle ilişkisinde mevcut çatışmalarını yeniden yaşama ve onarma imkanını terapi seanslarında terapistin uygun teknikleri sayesinde kazanır.

Oyun terapisinin öğeleri: Oyun odası ve gereçleri, çocuk ve terapisttir. Oyuncaklar basit olmalı ve çocuğun kullanması engellenmemelidir. Aile bebekleri kırılmaz olmalıdır. Oyuncaklar çocuklar tarafından kolayca erişilebilir raflarda olmalıdır.

Oyun terapi seans günleri ve saatleri önceden belirlenir, süresi 45 dakika olarak sabittir. Seansa sadece terapist ve çocuk katılır. Bazı durumlarda alışma sürecinde olan çocuklarda terapistin izniyle ebeveyn alınabilir, bu durum geçicidir. Terapist seans süresince çocuğun oyununda ve davranışlarında yansıttığı duyguları doğru değerlendirmeli ve yansıtmalıdır. Terapist çocuğa saygı duyar, çocuğu sevgi ve onurla tedavi eder, acele etmesini söyleyen bir patron gibi davranmaz, asla ona gülmez, bazen çocukla beraber güler ama asla ona değil, kibar ve mizah duygusuna sahip olma çocuğu rahatlatır ve iç dünyasını terapisti ile paylaşması konusunda onu cesaretlendirir. Terapist profesyonel rolde kalan olgun bir kişidir. Terapi görüşmesi sırasında ne yaptığını ya da ne söylediğini soran ebeveyne öğretmene ya da herhangi bir kimseye hiçbir şey söylemeyecektir. Bu çocuğun saatidir ve yapılanlar ve konuşulanlar orada kalır. Terapist oyun terapi seansları sürerken aralıklı olarak aile görüşmeleri yaparak, ailenin sorularını cevaplandırdığı gibi çocuğun ihtiyaçlarına göre aileyi yönlendirir.

Oyun terapisi seansları her çocukta değişebilmekle birlikte en az haftada bir olarak düzenlenir. Terapinin süresi yine çocuktan çocuğa değişebilir, sonlandırmaya terapist çocuğun geldiği düzeye göre karar verir. Terapi süresince bu gelişmeler aile ile paylaşılarak planlanır.