• Zeka Testleri
  • WISC-R Zeka Testi
  •  WÇZÖ-4 Zeka Testi
 • Gelişimsel Değerlendirmeler
 • AGTE VE Diğerleri
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Testleri
 • Projektif Testler:
  • Projektif Çizim Testleri (insan, ağaç, aile)
  • Çocuklar İçin Algı Testi (CAT)
  • Tematik Algı Testi (TAT)
  • Peri Masalları Testi
  • Rorscharch Testi
  • Louisa-Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
  • D-10 Testi
  • Cümle Tamamlama Testi
 • Duygudurum Testleri
  • Kovacs Depresyon Ölçeği
  • Beck Depresyon Ölçeği
  • Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği
  • Durumluk-Sürekli Öfke Envanteri
  • Sınav Kaygısı Envanteri
  • Piers-Harris Öz-Kavram Ölçeği
 • İlgi ve Tutum Envanterleri:
  Kendini Değerlendirme Envanteri