Yara…Yaratıcılık
Doğumdan ölüme kadar tüm canlıları kapsayan yaratıcılık ve yıkıcılık döngüsünde, ben bu sunumun konusunu belirlemek için ‘Dil’ ve ‘Yazı’ ya ...
Cinsel Gelişim Özellikleri
Kimlik yapılanması, birincil nesnelerden ayrımlaşmaya, preödipal-ödipal bağların çözülmesine, cinsel kimliğin yapılanmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Aynı koşullar cinsel kimliğin gelişimi için ...
Psikanalizin Babası Freud
Sigmund  Freud kadar üzerinde tartışılan, eleştirilen, yada savunulan, biyografisi ile yapıtları arasında bağlantı kurulan başka bir düşünür göstermek kolay değildir. ...
Freud Analizin Babası
Çevresinde egemen geleneğe Freud’un doğal olarak bağlılığı, entelektüel düzeydeki yetersizlikten kaynaklanan bocalamaları ve kendi içinde ki pasif eğilimler karşısında takındığpı ...
Ergenlerde Madde Bağımlılığı
Ergenler madde kullanmaya başlama açısından önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada madde kullanımında artış olduğu gözlenmektedir. ...