İntihar Davranışı

İntihar düşünceleri:

intiharı düşünme, isteme  ya da planlama fakat bu amaçla eyleme geçmeme olarak tanımlanırken, intihar girişimleri kişinin kendine zarar vermesi ya da  yaralamayla sonuçlanan ölümcül olmayan eylemler şeklinde tanımlanır. Tamamlanmış intihar ya da kısaca intiharlar ölümle sonuçlanmış intihar girişimleridir. Ergenlik yıllarında intihar oranı artar. Ülkemizde son yıllarda intihar hızında artış görülmektedir. Çocuk ve ergenlerde intihar ve kendine zarar verme şeklinde tüm söylemler ve girişimler ciddiye alınmalı acilen ruhsal destek için başvurulmalıdır.

Eylül 2021 tarihinden itibaren;

12 yaş üstü ergenler için
psikiyatri/psikoterapi,

Erişkinler için
analitik yönelimli psikoterapi/psikanaliz
hizmeti verilecektir.