Temel özelliği, başkalarının temel haklarının ve yaşa uygun toplumsal norm ve kuralların sürekli ve tekrarlayıcı bir biçimde saldırıya uğratılmasıdır. Davranım Bozukluğu belirtileri, fiziksel saldırganlık, mala zarar verme, yalancılık yada hırsızlık ve yaşa uygun kuralların ciddi biçimde ihlali olarak 4 kategoride toplanmaktadır. Kronik görünüm sergileyen bir bozukluktur. Yani akşamdan sabaha davranım bozukluğu gelişmez. Tedavisinin çok yönlü olması gereklidir. İlaç tedavisi yanısıra, bireysel terapi ve aile terapisi uygulanır.