Panik Bozukluk

Panik Bozukluğu olan çocuk ve ergenler erişkinlere benzer olarak yüksek oranda çarpıntı, titreme/sallanma, bulantı, karın ağrısı, soğukluk, sıcak basmaları, terleme ve baş dönmesi belirtileri  göstermektedirler. Tedavide Psikoterapi ve gerekli görüldüğü takdirde ilaç tedavisi uygulanmaktadır.

Özgül Fobi

Özgül Fobi, belirgin ölçüde, anlamsız ve günlük yaşantıyı bozan korkulardan oluşur. Bu korkular özgül bir nesnenin varlığı yada bir yaşantıyı anımsama ile de alevlenebilir. Hayvan fobisi, doğa çevre olayları ile ilgili (fırtına, yağmur, yükseklik gibi) fobi, Kan-enjeksiyon yara fobisi, uçma, asansör kullanma gibi duruma bağlı fobi çeşitleri vardır. Tedavisinde psikoterapi ve gerekli görüldüğü takdirde ilaç tedavileri uygulanmaktadır.

Sosyal Fobi

Sosyal fobisi olan çocuk ve ergen aşırı bir şekilde utanç, olumsuz anlaşılma ve reddedilme gibi kaygılara odaklanma eğilimindedirler. Korktukları sosyal durumla karşılaşınca kalp hızının artması, kızarma, sayıklama, mide bağırsak sisteminde bozulma ve titreme gibi belirtiler gösterebilirler. Tedavisinde diğer kaygı bozukluklarındaki gibi psikoterapi ve gerekli görüldüğünde ilaç tedavisi uygulanır.

Yaygın Kaygı Bozukluğu

Herhangi bir sebebe bağlı olmadan, nedeni açıklanamayan aşırı kaygı belirtileri ile kendini gösteren bir sorundur. Baş ağrısı, karın ağrısı ve uyku sorunları gibi yakınmalar sıktır. Tedavisinde psikoterapi ve gerekli görüldüğü takdirde ilaç tedavisi uygulanır.

Ayrılık Kaygısı

Ayrılık kaygısı temel bağlanma figürlerinden (genellikle anne ve babadan) ayrılmaya karşı gösterilen aşırı korku ve kaygıyla karakterizedir. Çocuk anne babasından ayrıyken kendisine ya da anababasına zarar gelebileceğinden aşırı korkar. Okul fobisi, okul reddi okuldan kaçma gibi sorunlarda tarihsel olarak ayrılık kaygısı ile ilgilidir. Tedavide psikoterapi ve gerekli görüldüğünde ilaç tedavisi uygulanır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesyonlar tekrarlayıcı, rahatsız edici, mantık dışı olduğu kabul edildiği halde uzaklaştırma çabalarının başarısız kaldığı düşünce, dürtü ve düşlemlerdir. Kompulsiyonlar ise obsesyonlara tepki ve obsesyondan doğan kaygıyı azaltmak için ortaya çıkan ya da katı kurallara göre uygulanmak zorunda hissedilen tekrarlayıcı davranışlar ve zihinsel eylemlerdir. Tedavisinde psikoterapi ve gerekli görüldüğü takdirde ilaç tedavisi uygulanır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma bireyin zihinsel, ruhsal yaşamını etkileyen, günlük yaşamında olumsuz sonuçlar doğuran her türlü olay olarak tanımlanabilir. Travmayı olağan olumsuz yaşantılardan ayıran, kişinin yaşamına yada beden bütünlüğüne yönelik tehdit, şiddet yada ölümle karşı karşıya kalmasıdır. Travmatik yaşantılar arasında deprem, sel gibi doğal afetler, savaşlar, cinsel yada fiziksel saldırıya uğrama, çocuklukta yaşanan istismar ve ihmaller, işkence görme, zorla kaçırılma, trafik kazaları, yaşamı tehdit eden bir hastalığın tanısının konması gibi zorlayıcı ve kişinin başa çıkma yeteneğini aşan olaylar sayılabilir. Tedavide psikoterapi ve gerekli görüldüğü durumlarda ilaç tedavisi uygulanır.