Yaşamın ilk 3 yılında başlar. Belirtileri erken farketmek tedavi ve eğitim sürecinde çok önemlidir.

0-1 yaş belirtileri: Göz göze gelmeleri azdır. Gülümseme veseslenmeye sosyal yanıt kısıtlıdır. Kucağa alınınca mutlu olmazlar. Motor taklit becerileri gelişmemiştir. Yalnız kalmaktan mutlu olurlar. Yabancılara karşı yadırgama sergilemezler. Sözel becerilerde Agulama gibi ses taklitleri ve heceleme (da-da-da vs.) sergilemezler.

2-3 yaş arası: En sık başvuru ve farketme yaşıdır. Konuşmanın gelişmemesi yada mevcut becerilerin kaybı Örn: Konuşmaya başlayan çocuk artık daha az yada hiç konuşmamaya başlamıştır. İsmine bakmama, sosyal jest ve mimiklerin yeterli olmaması yada hiç gelişmemiş olması, Çevreden izole davranma, çevresinde olan bitenle ilgilenmeme. Yaşıtları ile oyun ve ilgilenme yoktur. Oyuncakları işlevine göre kullanamazlar. Dönme, sallanma, parmak ucunda yürüme, gibi tekdüze hareketler sergileyebilirler.

Okul öncesi dönem 4-5 yaş: Bu dönemde yaşıtlarından farklılık, kısıtlı jest mimikler, başkaları ile iletişime girmede isteksizlik, yaşıtla ilişki sürdürememe daha barıizdir. Hayali oyun Örn: Evcilik doktorculuk kuramazlar. Karşı tarafın ne hissettiğini anlayamazlar. Yaklaşık %30 çocukta bu yaşta dil becerileri gelişmiştir. Ancak daha kısa cümleler, tekrarlayıcı konuşmalar söyleneni tekraralama monoton ses tonu gibi farklılıklar vardır.

Okul Çağı: Okul öncesi dönemde yaşıt ilişkisi kuramayan bazı çocuklar bu yaşta kurmaya başlar. Bazı çocuklar bu dönemde okulda soğuk ve mesafelidir. Çevre ile ilgilenmezler. Bazıları ise sosyal etkileşimden aktif biçimde kaçmaz ancak katılmaya hevessizdirler. Başkalarının yaklaşımına izin verir ancak uygun yanıt vermezler. Bazı çocuklar ise sosyal olarak daha aktiftir. Başkaları ile aktif ilişki kurarlar ancak ilişki biçimlerinde farklılıklar görülür.

TEDAVİ:

Otistik bireylerin özellikleri ve işlev düzeylerine göre iyi yapılandırılmış eğitsel programlar yararlıdır.
Özel Eğitim, Sosyal beceri eğitimi, Konuşma ve dil Terapisi, aileye destekleyici terapi, davranış ve dikkat sorunları mevcutsa İlaç tedavisi uygulanmaktadır.