Zeka Geriliği olanları normal gelişim gösteren bireylerden ayıran en belirgin özellik öğrenme yeteneklerindeki geriliktir. Akıl yürütme, yargılama, soyut düşünme, simge kullanma, genelleme yapma, dikkat, bellek, dürtü kontrolü gibi birçok bilişsel alanda yaşıtlarına paralel gelişim göstermezler. Zeka Geriliği yaklaşık olarak %2-3 oranında görülür. Şiddetine göre Hafif, Orta, Ağır ve Çok Ağır olarak sınıflandırılır.

TEDAVİ

Halen zeka geriliğini tamamen giderecek bir tedavi yoktur.
Bu bireyler için en geçerli yaklaşım tespit edilir edilmez özel eğitim uygulanmasıdır. Özel eğitim, çocuğun mevcut becerilerine göre planlanır, kişisel bakım becerilerini kazanmak, sosyal becerileri geliştirmesini ve akademik alanda destek amacı güder. Bunun yanında aile desteği ve aile eğitimi, ruhsal olarak çocuğun yaşadığı bir zorluk yada çevreye uyum ile ilgili bir sorun varsa, psikoterapi, gerekli görüldüğü takdirde, ilaç tedavisi uygulanabilir.