Tik Bozuklukları

Tik ani tekrarlayıcı, ritmik olmayan, basmakalıp, çoğu zaman normalde de rastlanılabilecek bir hareket ya da davranışı andırabilen, motor hareket, mimik, jest yada  ses çıkarma davranışlarıdır.

Tourette Bozukluğu

Hem çoğul motor tiklerin hemde bir yada birden fazla ses çıkarma tikinin birlikte olması durumudur. 1 yıldan daha uzun bir sürede yaşanır.

Kronik Motor Tikler

Tek yada çoğul motor tikler ya da ses tikleri vardır. Ancak Tourette Bozukluğundaki gibi birlikte bulunmazlar. 1 yıldan daha uzun sürelidir.

Gelip Geçici Tik Bozuklukları

Tekli ya da çoğul motor tikler ve/ya da  ses tikleri vardır. Ancak 1 yıldan daha uzun süreli görülmezler. En az 4 hafta süreli olduğunda tanı koyulabilir.