Psikanaliz

Psikanaliz, bastırılan ruhsal unsurların bilince çıkarılması, bunların bilince çıkmasını engelleyen dirençlerin ortaya konması ve bunların başarılabilmesi için aktarımın kullanılmasını hedefler.

Psikanalitik kuram bilinçdışının ve çocukluk dönemi cinselliğinin varlığına dayanır. Psikanaliz Sigmund Freud tarafından geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Amacı ‘Ruhsallığın Çözümlenmesi’dir. Psikanaliz semptom (şikayet) un ortadan kalkmasını değil, semptomu oluşturan bilinçdışı çatışmanın çözülmesini hedefler. Kullanılan yöntem, serbest çağrışım ve karşılığında dalgalı dikkattir. Bu yöntem değişmez bir düzen içinde uygulanır. Bu düzene çerçeve denir. Seanstaki konum, divan-koltuk ikilisi, seansların süresi, sıklığı (haftada 3-4 yada 5 kez) ve ödemelerle ilgili kuralları içerir. Analizan divana uzanır, analistin yüzünü görmez ve yalnızca konuşur. Geliş gidişlerdeki el sıkışmalar dışında analistle analizan arasında bedensel temas yoktur. Analist her zaman tarafsızdır. Yargılamaz, öğüt vermez, onaylamaz. Analizanın yakınlarıyla görüşmez.